PC scholen
De Lier

<< Terug   
Project: PC scholen De Lier
Opdrachtgever: Vereniging voor Protestants Christelijk Schoolonderwijs De Lier
Werkzaamheden: Inventarisatie van exterieur, interieur en installaties
Doel: Opstellen meerjarenbegroting en meerjarenplanning
Begeleiding: Uitvoering onderhoudswerkzaamheden en uitbreidingen