Opvang voor dak- en thuislozen
Rotterdam

<< Terug   
Project: Opvang voor dak- en thuislozen te Rotterdam
Opdrachtgever: Stichting Ontmoeting
Werkzaamheden: Inventarisatie van exterieur, interieur en installaties
Doel: Opstellen meerjarenbegroting en meerjarenplanning
Begeleiding: Uitvoering onderhoudswerkzaamheden