Bouwmanagement
renovatie

 
                   
Programma van eisen   Coördinatie   Bouwkostenmanagement   Directievoering   Kwaliteitscontrole

Inventarisatie ruimtebehoefte

Afstemming interne logistiek

Financiële haalbaarheid

Uitstraling

Duurzaamheid

 

Voortraject

Architect

Constructeur

Installatieadviseurs

Overige adviseurs

Planning en budget

 

Management contracting

Aanbesteding werkzaamheden

Financiële plantoetsing

Budgetbewaking

 

Directievoering renovatieproces

Bouwvergaderingen leiden

Coördinatie nevenaannemers

Beoordeling meer- en minderwerk

 

Toezicht op de voortgang en uitvoering van het proces

Werkbespreking met uitvoerders


De verschillende aannemers en leveranciers zijn over het algemeen de partners in het renovatieproces waarover ons bureau de directie voert. Wij leiden bouwvergaderingen waarin opdrachtgever, adviseurs en uitvoerende partijen vertegenwoordigd zijn en dragen zorg voor de verslaglegging en beoordeling van meer- en minderwerk. We houden frequent werk- besprekingen met de uitvoerders en de voorlieden ten behoeve van de coördinatie en kwaliteit op de bouwplaats.