Bouwmanagement
renovatie

 
                   
Programma van eisen   Coördinatie   Bouwkostenmanagement   Directievoering   Kwaliteitscontrole

Inventarisatie ruimtebehoefte

Afstemming interne logistiek

Financiële haalbaarheid

Uitstraling

Duurzaamheid

 

Voortraject

Architect

Constructeur

Installatieadviseurs

Overige adviseurs

Planning en budget

 

Management contracting

Aanbesteding werkzaamheden

Financiële plantoetsing

Budgetbewaking

 

Directievoering renovatieproces

Bouwvergaderingen leiden

Coördinatie nevenaannemers

Beoordeling meer- en minderwerk

 

Toezicht op de voortgang en uitvoering van het proces

Werkbespreking met uitvoerders


Tijdens de uitvoering van het renovatieproces streven we zoveel mogelijk naar een management contracting- systeem. Dat wil zeggen dat vanuit de opdrachtgever rechtstreeks diverse aannemers worden gecon- tracteerd op hun specifieke productspecialisme. De lijnen in communicatie en kwaliteit zijn daarmee kort en optimaal. Bovendien wordt op deze manier 5 tot 10% van de coördinatiekosten bespaart.
Door onze kennis in bouwkostenmanagement kan gekozen worden voor een aanbesteding met meerdere aannemers of voor een prijsvorming met een open begroting van een aannemer.