Bouwmanagement
renovatie

 
                   
Programma van eisen   Coördinatie   Bouwkostenmanagement   Directievoering   Kwaliteitscontrole

Inventarisatie ruimtebehoefte

Afstemming interne logistiek

Financiële haalbaarheid

Uitstraling

Duurzaamheid

 

Voortraject

Architect

Constructeur

Installatieadviseurs

Overige adviseurs

Planning en budget

 

Management contracting

Aanbesteding werkzaamheden

Financiële plantoetsing

Budgetbewaking

 

Directievoering renovatieproces

Bouwvergaderingen leiden

Coördinatie nevenaannemers

Beoordeling meer- en minderwerk

 

Toezicht op de voortgang en uitvoering van het proces

Werkbespreking met uitvoerders


Het meest optimaal kunt u van onze diensten gebruik maken wanneer we starten met het opstellen van een programma van eisen. Renovatie van een gebouw begint van binnen uit. De renovatiebehoefte, de logistiek en werkplekrelaties zijn belangrijker dan de schil.
Afhankelijk van de aard van het gebouw worden één of meerdere architecten geselecteerd. Bij meerdere schetsontwerpen ontstaat er dan ook nog een keus in uitstraling. De architect doet zijn eigenlijke werk zoals tekenwerk en bestek.
Op basis van het programma van eisen en de renovatiebehoefte kunnen wij de financiële haal- baarheid van uw plannen toetsen.