Bouwmanagement
onderhoud

 
               
Inventarisatie   Onderhoudsplan   Advies onderhoud   Begeleiding

Gebouwonderdelen exterieur en interieur

Installaties

Vastleggen gebreken

 

Kosten vervangingen

Inzicht toekomstige uitgaven

Gefaseerd onderhoud

Reserveringen

Urgentiebepaling

 

Aard werkzaamheden

Keuze materiaal

Haalbaarheidsonderzoek
 

Begeleiding uitbesteding

Vastlegging

Toezicht op voortgang en uitvoering

Ons bureau staat de opdrachtgever ter zijde door adviezen uit te brengen met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en de te gebruiken materialen. Het kan dan zelfs nodig zijn een haalbaarheids- onderzoek uit te voeren of een en ander nog wel rele- vant is. Het resultaat daarvan zal dan medebepalend zijn of iets nog wel of niet wordt uitgevoerd.