Bouwmanagement
onderhoud

 
               
Inventarisatie   Onderhoudsplan   Advies onderhoud   Begeleiding

Gebouwonderdelen exterieur en interieur

Installaties

Vastleggen gebreken

 

Kosten vervangingen

Inzicht toekomstige uitgaven

Gefaseerd onderhoud

Reserveringen

Urgentiebepaling

 

Aard werkzaamheden

Keuze materiaal

Haalbaarheidsonderzoek
 

Begeleiding uitbesteding

Vastlegging

Toezicht op voortgang en uitvoering

Nadat de onderhoudswerkzaamheden in beeld zijn ge- bracht worden deze verwerkt in een meerjaren onderhoudsplan. Hieruit blijkt welk onderdeel tegen welke kosten behandeld dan wel vervangen moet worden. Tegelijkertijd geeft dit een beeld van de uitgaven voor de komende jaren. Niet alle werk- zaamheden hoeven in een keer te worden uitgevoerd. Door tijdig de zaken op een rij te zetten is het mogelijk de diverse onderdelen uit te smeren over een aantal jaren. Tevens kunnen, met het oog op de toekomst, een aantal reserveringen worden gedaan welke weer een fiscaal voordeel kunnen bieden.