Bouwmanagement
nieuwbouw

 
                   
Programma van eisen   Coördinatie   Bouwkostenmanagement   Directievoering   Kwaliteitscontrole

Inventarisatie
ruimtebehoefte

Afstemming interne logistiek

Financiële haalbaarheid

Uitstraling

Duurzaamheid

 

Voortraject

Architect

Constructeur

Installatieadviseurs

Overige adviseurs

Planning en budget

 

Management contracting

Aanbesteding werkzaamheden

Financiële plantoetsing

Budgetbewaking

 

Directievoering bouwproces

Bouwvergaderingen leiden

Coördinatie nevenaannemers

Beoordeling meer- en minderwerk

 

Toezicht op de voortgang en uitvoering van het proces

Werkbespreking met uitvoerders


Regelmatig zijn we op de bouwplaats aanwezig voor het toezicht op de kwaliteit en de voortgang van het proces en om mee te denken in uitvoeringsdetails.
Ons bureau blijft betrokken bij het proces tot de opleveringspunten zijn weggewerkt en de opdracht- gever tevreden gebruik maakt van het nieuwe gebouw.
Het is raadzaam om hierna een plan op te stellen voor het beheren en in stand houden van het nieuwe gebouw. Ook hierbij kunnen wij u uiteraard van dienst zijn.