Bouwmanagement
nieuwbouw

 
                   
Programma van eisen   Coördinatie   Bouwkostenmanagement   Directievoering   Kwaliteitscontrole

Inventarisatie
ruimtebehoefte

Afstemming interne logistiek

Financiële haalbaarheid

Uitstraling

Duurzaamheid

 

Voortraject

Architect

Constructeur

Installatieadviseurs

Overige adviseurs

Planning en budget

 

Management contracting

Aanbesteding werkzaamheden

Financiële plantoetsing

Budgetbewaking

 

Directievoering bouwproces

Bouwvergaderingen leiden

Coördinatie nevenaannemers

Beoordeling meer- en minderwerk

 

Toezicht op de voortgang en uitvoering van het proces

Werkbespreking met uitvoerders


De aannemer betonbouw, de leverancier staal- constructies, de bouwkundig aannemer, de elektro- technisch installateur en de werktuigbouwkundig installateur zijn over het algemeen de partners in het bouwproces waarover ons bureau de directie voert. Wij leiden bouwvergaderingen waarin opdrachtgever, adviseurs en uitvoerende partijen vertegenwoordigd zijn en dragen zorg voor de verslaglegging en beoordeling van meer- en minderwerk.
We houden frequent werkbesprekingen met de uitvoerders en de voorlieden ten behoeve van de coördinatie en kwaliteit op de bouwplaats.