Bouwmanagement
nieuwbouw

 
                   
Programma van eisen   Coördinatie   Bouwkostenmanagement   Directievoering   Kwaliteitscontrole

Inventarisatie
ruimtebehoefte

Afstemming interne logistiek

Financiële haalbaarheid

Uitstraling

Duurzaamheid

 

Voortraject

Architect

Constructeur

Installatieadviseurs

Overige adviseurs

Planning en budget

 

Management contracting

Aanbesteding werkzaamheden

Financiële plantoetsing

Budgetbewaking

 

Directievoering bouwproces

Bouwvergaderingen leiden

Coördinatie nevenaannemers

Beoordeling meer- en minderwerk

 

Toezicht op de voortgang en uitvoering van het proces

Werkbespreking met uitvoerders


Tijdens de uitvoering van het bouwproces streven we zoveel mogelijk naar een management contracting- systeem. Dat wil zeggen dat vanuit de opdrachtgever rechtstreeks diverse aannemers worden gecontrac- teerd op hun specifieke productspecialisme.
De lijnen in communicatie en kwaliteit zijn daarmee kort en optimaal. Bovendien wordt op deze manier 5 tot 10 % van de coördinatiekosten bespaart. Door onze kennis in bouwkostenmanagement kan gekozen worden voor een aanbesteding met meerdere aan- nemers of voor een prijsvorming met een open begroting van een aannemer.