Bouwmanagement
nieuwbouw

 
                   
Programma van eisen   Coördinatie   Bouwkostenmanagement   Directievoering   Kwaliteitscontrole

Inventarisatie
ruimtebehoefte

Afstemming interne logistiek

Financiële haalbaarheid

Uitstraling

Duurzaamheid

 

Voortraject

Architect

Constructeur

Installatieadviseurs

Overige adviseurs

Planning en budget

 

Management contracting

Aanbesteding werkzaamheden

Financiële plantoetsing

Budgetbewaking

 

Directievoering bouwproces

Bouwvergaderingen leiden

Coördinatie nevenaannemers

Beoordeling meer- en minderwerk

 

Toezicht op de voortgang en uitvoering van het proces

Werkbespreking met uitvoerders


Naast het opstellen van een programma van eisen coördineren wij de constructeur en de installatie- adviseur met het werk van de architect tot een project wat gereed is voor vergunningaanvraag en aanbeste- ding.
Tijdens dit engineeringtraject zijn we voortdurend een klankbord voor de opdrachtgever naar aanleiding van zaken die de adviseurs presenteren. We controleren dit en dragen eventueel alternatieven aan om zo tot een optimale afstemming te komen van het gebouw ten opzichte van het programma van eisen.